TEM - Techniki Energizacji Mięśni (z ang. MET - Muscle Energy Technique) to jedne z najnowocześniejszych metod terapeutycznych, które łączą wiedzę z zakresu ortopedii, osteopatii, fizjoterapii oraz chiropraktyki. Ich celem jest zlikwidowanie zaburzeń istniejących w tkankach miękkich, przywrócenie fizjologicznej długości ścięgien i mięśni oraz przywrócenie im jak najlepszej elastyczności.

Techniki Energizacji Mięśni są stosowane przy długotrwale utrzymującym się napięciu mięśniowym tzw. hipertonusie mięśniowym (np. po zbliznowaceniach, zrostach, unieruchomieniu gipsowym lub pourazowym). Ponadto TEM jest wykorzystywany w ograniczeniach ruchomości stawów, spastyce, stanach fizjologicznego osłabienia mięśni, przykurczach mięśniowych oraz łącznotkankowych,zastojach żylnych i miejscowych obrzękach. Zbiór technik wchodzących w skład TEM powstał na podstawie wielu badań i metodologii osteopatycznych w zakresie manipulacji i mobilizacji tkanek miękkich. Techniki mięśniowe opierają się najczęściej na czynnym udziale pacjenta. Ze względu na swoje bezpieczeństwo oraz przyjazność dla pacjenta (bezbólowość) mogą być stosowane zarówno w stanach ostrych, jak i przewlekłych. Ze względu na osiągane efekty, Techniki Energizacji Mięśni są doskonałym sposobem w celu przygotowania tkanek miękkich do dalszych etapów leczenia. Dobre wyniki osiąga się również w przygotowaniu do mobilizacji tkankowej, stretchingu czy ćwiczeń.

Ogólne korzyści z TEM:

  • zmniejszenie bólu;
  • rozluźnienie mięśni;
  • zwiększony zakres ruchomości stawów;
  • zwalczanie podrażnienia mięśni;
  • odbudowanie siły mięśni;
  • odzyskiwanie naturalnego zakresu ruchu;
  • likwidowanie zaburzeń w obrębie tkanek miękkich.